ชมรม TO BE NUMBER ONE หนองตะไก้ชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตราสัญญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE
ผลการตัดสินการประกวด
กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๔
ระดับภาค ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
วันพุธ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

การตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีชุมชน เข้าร่วมประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ดีเด่น ๑๖ ชมรม คือ

๑. ชุมชนเทศบาลพล จังหวัดกาฬสินธุ์
๒. ชุมชนบ้านดงกลาง จังหวัดขอนแก่น
๓. ชุมชนบ้านหนองตะไก้ จังหวัดนครราชสีมา …

ผลการตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ประเภทกลุ่ม ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๔ ได้แก่
– ชุมชนบ้านดงสมบูรณ์ จังหวัดสกลนคร
– ชุมชนแคนน้อย จังหวัดยโสธร
ชุมชนบ้านหนองตะไก้ จังหวัดนครราชสีมา (อ่านผลการประกวดฉบับเต็มที่นี่ )

ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก้าวสู่ระดับประเทศต่อไป

อ่านเพิ่มเติม “ชมรม TO BE NUMBER ONE หนองตะไก้ชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ตำบลหนองตะไก้ รับคณะกรรมการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

คณะกรรมการเดินทางถึง วัดหนองตะไก้ เวลา 13.00 น. ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก และผู้นำชุมชน กลุ่มพลัง เครือข่าย และประชาชนชาวตำบลหนองตะไก้อย่างอบอุ่น

อ่านเพิ่มเติม “ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ตำบลหนองตะไก้ รับคณะกรรมการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ”