โครงการพัฒนาทีม SRRT และ PHER ปี 2553

นายแสงทอง นนทะดี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ด้านบริหาร กล่าวรายงานแก่ นายแพทย์สมบัติ วัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก ประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาทีม SRRT และ PHER อำเภอหนองบุญมาก ปี 2553

อ่านเพิ่มเติม “โครงการพัฒนาทีม SRRT และ PHER ปี 2553”