ประกาศพันธะสัญญาอำเภอหนองบุญมาก เป็น”อำเภอไอโอดีน” อำเภอแรกของประเทศ

ประกาศพันธะสัญญาระหว่างส่วนราชการผู้ขับเคลื่อนนโยบาย ลงสู่พื้นที่ประชาชน ในระดับหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล ให้เจตนารมณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีน ได้ขับเคลื่อนต่อไปยังระดับท้องถิ่น

หนองบุญมากเดินหน้าเสริม”ไอโอดีน” ประกาศพันธะสัญญา นำนโยบายสู่การปฏิบัติ

นายอภิสิทธิ์ ธีระภูวฤทธิ์ นายอำเภอหนองบุญมาก ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ระหว่างการแถลงข่าว ในพิธีลงนามพันธะสัญญา MOU เป็นอำเภอไอโอดีน อำเภอแรกของประเทศไทย วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศพันธะสัญญาอำเภอหนองบุญมาก เป็น”อำเภอไอโอดีน” อำเภอแรกของประเทศ”