อำเภอหนองบุญมาก ยินดีต้อนรับนายอำเภอชัยชาญ พูลผล ด้วยความยินดียิ่ง

ชาวอำเภอหนองบุญมาก ยินดีต้อนรับ นายอำเภอชัยชาญ พูลผล นายอำเภอคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง