ประชุมคณะกรรมการชมรม อสม. อำเภอหนองบุญมาก

28 มิ.ย. 2010 หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก ประชุมคณะกรรมการชมรม อสม. อำเภอหนองบุญมาก เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารงาน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ประจำปี ๒๕๕๓ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ ๒ ปี

นายแสงทอง นนทะดี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ด้านบริหาร ชี้แจงกระบวนการประชาธิปไตย แก่พี่น้อง ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการชมรม อสม. อำเภอหนองบุญมาก”