อำเภอหนองบุญมาก เดินหน้า HosXP

สสอ.หนองบุญมากจัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัย อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2554
รุ่นที่ 1 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2553
รุ่นที่ 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2553
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก
อ่านเพิ่มเติม “อำเภอหนองบุญมาก เดินหน้า HosXP”