นศ.สาธารณสุขศาสตร์ปีที่ 4 ฝึกงานภาคชุมชน ลากลับ

นศ.สาธารณสุขศาสตร์ปีที่ 4 ฝึกงานภาคชุมชน ลากลับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 มิ.ย. 2010
นศ.สาธารณสุขศาสตร์ปีที่ 4 จากวิทยาลัยนครราชสีมา ฝึกงานภาคชุมชน ที่ รพ.สต.หนองตะไก้ และ สถานีอนามัยลุงเขว้า ลา สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก และคณะครูพี่เลั้ยงกลับไปรายงานและนำเสนอผลการฝึกงาน เพื่อจบการศึกษาต่อไป

ท่านสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก รับมอบของที่ระลึก จากนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม “นศ.สาธารณสุขศาสตร์ปีที่ 4 ฝึกงานภาคชุมชน ลากลับ”