ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ และคิดถึงผู้จากไป ด้วยยินดี

สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก กล่าวเปิดงานเลี้ยงรับส่ง

วันที่ 7 มิถุนายน 2554 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ได้จัดงานเลี้ยงส่งเลี้ยงรับประทับใจ ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความยินดีที่ นางสาวณัฐชานันท์ ป้อมโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ได้ย้ายไปช่วยราชการที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ อันเป็นภูมิลำเนา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ได้ต้อนรับข้าราชการย้ายมาช่วยราชการ ใหม่ คือ นางเอื้อมพร พูลผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
อ่านเพิ่มเติม “ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ และคิดถึงผู้จากไป ด้วยยินดี”