การตรวจประเมิน สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน ปี 2553

วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก และ สถานีอนามัยหนองไม้ไผ่ ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2553  ตามภาพ

อ่านเพิ่มเติม “การตรวจประเมิน สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน ปี 2553”