โครงการพัฒนาทีม SRRT และ PHER ปี 2553

นายแสงทอง นนทะดี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ด้านบริหาร กล่าวรายงานแก่ นายแพทย์สมบัติ วัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก ประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาทีม SRRT และ PHER อำเภอหนองบุญมาก ปี 2553

อ่านเพิ่มเติม “โครงการพัฒนาทีม SRRT และ PHER ปี 2553”

การตรวจประเมิน สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน ปี 2553

วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก และ สถานีอนามัยหนองไม้ไผ่ ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2553  ตามภาพ

อ่านเพิ่มเติม “การตรวจประเมิน สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน ปี 2553”