ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ตำบลหนองตะไก้ รับคณะกรรมการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

คณะกรรมการเดินทางถึง วัดหนองตะไก้ เวลา 13.00 น. ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก และผู้นำชุมชน กลุ่มพลัง เครือข่าย และประชาชนชาวตำบลหนองตะไก้อย่างอบอุ่น

อ่านเพิ่มเติม “ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ตำบลหนองตะไก้ รับคณะกรรมการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ”