หนองบุญมากร่วมใจ ส่งสุริยา … ขอให้โชคดี

นายไพศาล จันทวลี สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก มอบดอกไม้และอวยพรให้แก่ นายสุริยา ปราณีตพลกรัง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ที่ย้ายจาก สถานีอนามัยลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก ไปรับราชการที่ สอ.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ หลังจากรับราชการที่ อำเภอหนองบุญมามากว่า 12 ปี และถึงเวลาอันสมควร ที่จะต้องเดินทางกลับไปดูแลครอบครัว และบิดามารดา ที่บ้านเกิด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553