โครงการทัศนศึกษาพัฒนาองค์กร สสอ.หนองบุญมาก ประจำปี 2553 ณ ประเทศเวียตนาม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก จัดทำโครงการทัศนศึกษาพัฒนาองค์กรประจำปี 2553 โดยนำข้าราชการ และลูกจ้างพร้อมด้วยครอบครัว เดินทางไป เมืองเว้ – ดานัง – ฮอยอัน ประเทศเวียตนามตอนกลาง ระหว่างวันที่ 13-16 พ.ย. 2553 ที่ผ่านมา ดังมีรายละเอียดดังนี้
อ่านเพิ่มเติม “โครงการทัศนศึกษาพัฒนาองค์กร สสอ.หนองบุญมาก ประจำปี 2553 ณ ประเทศเวียตนาม”