น้ำท่วม สถานีอนามัยหนองหัวแรต

ประมวลภาพ อุทกภัย ครั้งใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะที่กระทบกับงานบริการสาธารณสุข ของอำเภอหนองบุญมาก มีสถานบริการที่ได้รับผลกระทบคือ สถานีอนามัยหนองหัวแรต โดนน้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร 3 รอบ วันที่ 12-14 ตุลาคม 2553 และ 18-22 ตุลาคม 2533 ทำให้ต้องปิดการให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 นี่เป็นประมวลภาพ ทั้งหมด ครับ

อ่านเพิ่มเติม “น้ำท่วม สถานีอนามัยหนองหัวแรต”