อำเภอหนองบุญมาก รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ป้ายประชาสัมพันธ์ (CUT OUT) การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งมีรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรณ์รัศมีโชติ เป็นต้นแบบป้ายประชาสัมพันธ์

คบสอ.หนองบุญมาก ดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(CUT OUT) การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
อ่านเพิ่มเติม “อำเภอหนองบุญมาก รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”