ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ และคิดถึงผู้จากไป ด้วยยินดี

สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก กล่าวเปิดงานเลี้ยงรับส่ง

วันที่ 7 มิถุนายน 2554 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ได้จัดงานเลี้ยงส่งเลี้ยงรับประทับใจ ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความยินดีที่ นางสาวณัฐชานันท์ ป้อมโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ได้ย้ายไปช่วยราชการที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ อันเป็นภูมิลำเนา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ได้ต้อนรับข้าราชการย้ายมาช่วยราชการ ใหม่ คือ นางเอื้อมพร พูลผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
อ่านเพิ่มเติม “ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ และคิดถึงผู้จากไป ด้วยยินดี”

นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอหนองบุญมาก มอบนโยบายและพบปะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอหนองบุญมาก

นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอหนองบุญมาก มอบนโยบายและพบปะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอหนองบุญมาก ในวันประชุมประจำเดือน

วันที่ 2 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอหนองบุญมาก มอบนโยบายและพบปะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอหนองบุญมาก ในวันประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหนองบุฤญมาก ครั้งที่ 6/2554 ประจำเดือนมิถุนายน 2554 โดยมีนายประเสริญทรัพย์เลิศธรรม สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ให้การต้อนรับ
อ่านเพิ่มเติม “นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอหนองบุญมาก มอบนโยบายและพบปะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอหนองบุญมาก”

รู้หรือไม่ อะไรคือ บทบาท อสม. ในยุคใหม่ ?

นางสกุล พาขุนทด อสม. ดีเด่นสาขาสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ระดับจังหวัดนครราชสีมา อสม. จากตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก ถ่ายภาพร่วมกับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หลังรับรางวัล

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2554 ที่อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมงานเชิดชูเกียรติ อสม. เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 20 มีนาคม 2554 โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการบริหารชมรม อสม.แห่งประเทศไทย ประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ รวมทั้งอสม.ดีเด่นระดับชาติตั้งแต่ปี 2540 – 2552 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ภาคต่างๆ ร่วมงาน 4,000 คน
อ่านเพิ่มเติม “รู้หรือไม่ อะไรคือ บทบาท อสม. ในยุคใหม่ ?”

อำเภอหนองบุญมาก รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ป้ายประชาสัมพันธ์ (CUT OUT) การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งมีรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรณ์รัศมีโชติ เป็นต้นแบบป้ายประชาสัมพันธ์

คบสอ.หนองบุญมาก ดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(CUT OUT) การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
อ่านเพิ่มเติม “อำเภอหนองบุญมาก รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”

ประกาศพันธะสัญญาอำเภอหนองบุญมาก เป็น”อำเภอไอโอดีน” อำเภอแรกของประเทศ

ประกาศพันธะสัญญาระหว่างส่วนราชการผู้ขับเคลื่อนนโยบาย ลงสู่พื้นที่ประชาชน ในระดับหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล ให้เจตนารมณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีน ได้ขับเคลื่อนต่อไปยังระดับท้องถิ่น

หนองบุญมากเดินหน้าเสริม”ไอโอดีน” ประกาศพันธะสัญญา นำนโยบายสู่การปฏิบัติ

นายอภิสิทธิ์ ธีระภูวฤทธิ์ นายอำเภอหนองบุญมาก ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ระหว่างการแถลงข่าว ในพิธีลงนามพันธะสัญญา MOU เป็นอำเภอไอโอดีน อำเภอแรกของประเทศไทย วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศพันธะสัญญาอำเภอหนองบุญมาก เป็น”อำเภอไอโอดีน” อำเภอแรกของประเทศ”

ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2554

นายประเสริญทรัพย์ เลิศธรรม สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก มอบนโยบายสำคัญ ในการประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอหนองบุญมาก

นายประเสริญทรัพย์ เลิศธรรม สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก มอบนโยบายสำคัญ ในการประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอหนองบุญมาก
อ่านเพิ่มเติม “ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2554”

การประชุมชมรมผู้สูงอายุ และชมรมผู้พิการอำเภอหนองบุญมาก ปี ๒๕๕๔

นายภิสิทธิ์ ธีระภูวฤทธิ์ นายอำเภอหนองบุญมาก มอบนโยบายแก่ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้พิการ อำเภอหนองบุญมาก

อ่านเพิ่มเติม “การประชุมชมรมผู้สูงอายุ และชมรมผู้พิการอำเภอหนองบุญมาก ปี ๒๕๕๔”

สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ร่วมสังสรรค์สวัสดีปีใหม่ อสม.หนองไม้ไผ่

นายประเสริญทรัพย์ เลิศธรรม สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ร่วมงานสังสรรค์ สวัสดีปีใหม่ ชมรม อสม. ตำบลหนองไม้ไผ่ อย่างสนุกสนาน เป็นกันเอง

นายประเสริญทรัพย์ เลิศธรรม สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ร่วมงานสังสรรค์ สวัสดีปีใหม่ ชมรม อสม. ตำบลหนองไม้ไผ่ อย่างสนุกสนาน เป็นกันเอง

อ่านเพิ่มเติม “สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ร่วมสังสรรค์สวัสดีปีใหม่ อสม.หนองไม้ไผ่”

สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วม รพ.สต.หนองหัวแรต

นายภิสิทธิ์ ธีระภูวฤทธิ์ นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธานการประชุม แก้ไขปัญหา น้ำท่วม รพ.สต.หนองหัวแรต

นายภิสิทธิ์ ธีระภูวฤทธิ์ นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธานการประชุม แก้ไขปัญหา น้ำท่วม รพ.สต.หนองหัวแรต โดยมีนายประเสริญทรัพย์ เลิศธรรม สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก นางไพรัช เทพโมง ผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองหัวแรต นายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายช่างเทศบาลตำบลแหลมทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง ร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม “สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วม รพ.สต.หนองหัวแรต”

นายอำเภอหนองบุญมาก ตรวจป้องปรามยาเสพติดในโครงการโรงงานสีขาว

ตรวจป้องปรามยาเสพติดในโครงการโรงงานสีขาว

ตรวจป้องปรามยาเสพติดในโครงการโรงงานสีขาว

นายอภิสิทธิ์ ธีระภูวฤทธิ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองบุญมาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ฒหนองตะไก้ และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกันออกปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในโครงการโรงงานสีขาว ที่โรงงานสีทองค้าข้าว ของนายสีทอง จิรวัฒนเศรษฐ์ ซึ่งมีลูกจ้างในโรงงานจำนวน 34 คน เข้ารับการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
อ่านเพิ่มเติม “นายอำเภอหนองบุญมาก ตรวจป้องปรามยาเสพติดในโครงการโรงงานสีขาว”