โครงการปลูกต้นเฟื่อนฟ้า เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ตลอดเวลาหกทศวรรษที่ผ่านมาของการครองราชย์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและเชื่อมความรักสามัคคีของปวงชนชาวไทยให้สมานฉันท์เป็นหนี่งเดียวกัน  โดยมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์เพื่อพสกนิกรชาวไทย สมดั่งที่ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นพระราชสัตยาธิษฐานว่า  “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”  เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  อำเภอหนองบุญมากจึงจัดทำโครางการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ภายใต้ชื่อโครงการปลูกต้นไม้  ถวายพ่อหลวง  เฉลิมพระเกียรติ ๘๔  พรรษา โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองบุญมาก  ชมรมองค์กรปกครองท้องถิ่นอำเภอหนองบุญมากกลุ่มเฟื่องฟ้าอำเภอหนองบุญมากร่วมกันปลูกต้นเฟื่องฟ้า ตลอดเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ถนนโชคชัย – เดชอุดม (เฉพาะพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก)

Image Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!!

Image Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!!

Image Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!! center>Image Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!!

Image Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!!Image Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!!นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอหนองบุญมาก นายวิชยะ ปวรหิรัญกุล กำนันตำบลไทยเจริญ นายสมบัติ ธีรธนตระกูล กำนันตำบลหนองบุนนากใช้รถแทรกเตอร์ขุดหลุมเพื่อปลูกต้นเฟื่องฟ้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.