ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ และคิดถึงผู้จากไป ด้วยยินดี

สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก กล่าวเปิดงานเลี้ยงรับส่ง

วันที่ 7 มิถุนายน 2554 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ได้จัดงานเลี้ยงส่งเลี้ยงรับประทับใจ ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความยินดีที่ นางสาวณัฐชานันท์ ป้อมโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ได้ย้ายไปช่วยราชการที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ อันเป็นภูมิลำเนา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ได้ต้อนรับข้าราชการย้ายมาช่วยราชการ ใหม่ คือ นางเอื้อมพร พูลผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก มอบช่อดอกไม้ต้อนรับ คุณเอื้อมพร พูลผล

รวมถึง พนักงานราชการบรรจุใหม่ คือนางสาวภาณุมาส พะคุณละ นักวิชาการสาธารณสุข (ลูกจ้าง) จ้างโดย คบสอ.หนองบุญมาก ให้บรรจุลงที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะไก้ โดยให้ช่วยราชการที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก

นางสาวภาณุมาส พะคุณละ นักวิชาการสาธารณสุข รับของขวัญต้อนรับจาก รพ.สต.สารภี

และนักเรียนทุนเจ้าพนักงานสาธารณสุข จากวิทยาลัยการสาธารณสุขศิริธร ขอนแก่น ที่ได้รับการส่งตัวมารับราชการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา คือ นาย ….. ซึ่งกำลังเข้ารับการทดลองปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลหนองบุญมาก ซึ่งหลังผ่านการฝึกงานแล้ว ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก จะได้บรรจุไปปฏิบัติราชการยัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่เหมาะสมต่อไป

สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก มอบของขวัญต้อนรับ เจ้าพนักงานสาธารณสุข คนใหม่

นอกจากนี้ยังมีข้าราชการในสังกัดอีก 4 ท่าน ที่ได้รับโอกาสให้ไปศึกษาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการ คือ
ผู้ช่วย วิเชียร แป้นปลัด ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ด้านบริหาร เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น (ผบ.ต.) ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นเวลา 1 เดือน
นางปราณี มวยดี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับตระคร้อ และนายนิรันดร์ สินประกอบ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทำนบ เข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ ฯ เป็นระยะเวลา 4 เดือน
นางสาวนภา คำสิงห์นอก เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุงเสริมสุขภาพตำบลแหลมทอง ลาศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรนักวิชาการทันตสาธารณสุข ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร ชลบุรี เป็นระยะเวลา สองปี

สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก มอบของระลึกแก่ นางสาวณัฐชานันท์ ป้อมโพธิ์
ครอบครัวป้อมโพธิ์ ปลื้มปิติยินดี
หัวหน้าฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลหนองบุญมาก ขอบของขวัญต้อนรับ คุณเอื้อมพร พูลผล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.