รับประเมิน รพ.สต.หัวทำนบ วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30-14.00 น. รพ.สต.หัวทำนบ รับประเมิน รพ.สต.ติดดาว โดยมีประธานประเมิน นายแพทย์ วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีสสอ.หนองบุญมาก ร่วมรับประเมิน