รับประเมิน รพ.สต.ซับตะคร้อ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันที่ 14 มิถุนายน เวลา 08.30-14.00 น. รพ.สต. ซับตะคร้อ รับประเมิน รพ.สต.ติดดาว โดยทีมประเมินโซน นำโดยทันตแพทย์ จอห์นสัน พิมพิสาร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้าทีม คณะ ผอ. รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยทีมพี่เลี้ยง ร่วมรับประเมิน