การประชุมชมรมผู้สูงอายุ และชมรมผู้พิการอำเภอหนองบุญมาก ปี ๒๕๕๔

นายภิสิทธิ์ ธีระภูวฤทธิ์ นายอำเภอหนองบุญมาก มอบนโยบายแก่ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้พิการ อำเภอหนองบุญมาก

อ่านเพิ่มเติม “การประชุมชมรมผู้สูงอายุ และชมรมผู้พิการอำเภอหนองบุญมาก ปี ๒๕๕๔”