รู้หรือไม่ อะไรคือ บทบาท อสม. ในยุคใหม่ ?

นางสกุล พาขุนทด อสม. ดีเด่นสาขาสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ระดับจังหวัดนครราชสีมา อสม. จากตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก ถ่ายภาพร่วมกับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หลังรับรางวัล

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2554 ที่อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมงานเชิดชูเกียรติ อสม. เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 20 มีนาคม 2554 โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการบริหารชมรม อสม.แห่งประเทศไทย ประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ รวมทั้งอสม.ดีเด่นระดับชาติตั้งแต่ปี 2540 – 2552 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ภาคต่างๆ ร่วมงาน 4,000 คน
อ่านเพิ่มเติม “รู้หรือไม่ อะไรคือ บทบาท อสม. ในยุคใหม่ ?”

ประชุมคณะกรรมการชมรม อสม. อำเภอหนองบุญมาก

28 มิ.ย. 2010 หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก ประชุมคณะกรรมการชมรม อสม. อำเภอหนองบุญมาก เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารงาน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ประจำปี ๒๕๕๓ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ ๒ ปี

นายแสงทอง นนทะดี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ด้านบริหาร ชี้แจงกระบวนการประชาธิปไตย แก่พี่น้อง ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการชมรม อสม. อำเภอหนองบุญมาก”