พี่น้องสาธารณสุข หนองบุญมาก ร่วมใจ ส่งผู้ช่วย บัณฑิต เกียรติจตุรงค์ …. ลาที มิใช่ลาก่อน จากกันวันนี้ พบกันใหม่ในวันหน้า … ขอให้โชคดี

พี่น้อง ชาวสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ร่วมใจส่ง ผู้ช่วยบัณฑิต เกียรติจตุรงค์ เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ส่วนราชการแห่งใหม่ สสอ.ปักธงชัย
ลาที มิใช่ลาก่อน จากกันวันนี้ พบกันใหม่ในวันหน้า … ขอให้โชคดี

ชาวสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ยินดีต้อนรับ นายสุรวิชญ์ ศรีภักดี สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมากคนใหม่ ด้วยความยินดี

นายสุรวิชญ์ ศรีภักดี สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก พบปะพูดคุยกับ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอและ ผอ.รพ.สต. และเจ้าหน้ที่สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก

อ่านเพิ่มเติม “ชาวสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ยินดีต้อนรับ นายสุรวิชญ์ ศรีภักดี สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมากคนใหม่ ด้วยความยินดี”

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ “สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก” และ “ผอ.รพ.สต.หัวทำนบ”

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก.

งานเกษียณอายุราชการ นายประเสริญทรัพย์ เลิศธรรม และนางภิญโญ พิมสาร

อ่านเพิ่มเติม “งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ “สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก” และ “ผอ.รพ.สต.หัวทำนบ””

นายอำเภอหนองบุญมาก และ สจ.ชาญ เขียวแก้ว มอบทรายอะเบท…

นายอำเภอหนองบุญมาก มอบทรายอะเบทให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก นำไปใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 15 กันยายน 2554  เวลา 14.00 น. นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอหนองบุญมาก , นายชาญ เขียวแก้ว ส.อบจ.อำเภอหนองบุญมาก และ ด.ต. พิสัยสิทธิ์ บุ้มกระโทก ทนายความ … ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบทรายอะเบท เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก … โดยมี นายวิเชียร แป้นปลัด ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก (ฝ่ายบริหาร) และคณะ เป็นผู้รับมอบ.

 

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการควบคุมโรคไข้เลือดออก ระยะระบาด

โครงการอบรมพัฒนาทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอหนองบุญมาก ปี 2554

วันที่ 24 มิถุนายน 2554 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ได้จัดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอหนองบุญมาก ปี 2554 ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก
อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมพัฒนาทักษะการควบคุมโรคไข้เลือดออก ระยะระบาด”

การประชุม คบสอ. หนองบุญมาก เดือน มิถุนายน 2554

การประชุม คบสอ.หนองบุญมาก เดือน มิถุนายน 2554

วันที่ 22 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขระดับอำเภอ (คบสอ.) หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2554 ขึ้น ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมบริหาร โรงพยาบาลหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายประเสริฐทรัพย์ เลิศธรรม สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก รองประธาน คบสอ. เป็นประธานในการประชุม
อ่านเพิ่มเติม “การประชุม คบสอ. หนองบุญมาก เดือน มิถุนายน 2554”

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ถนนสีขาว ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ถนนสีขาว ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก

วันที่ 20 มิถุนายน 2554 รพ.สต. ลุงเขว้า ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า และภาคีเครือข่าย ด้านการสาธารณสุข ตำบลลุงเขว้า ได้พิธีเปิดโครงการรณรงค์ถนนสีขาว ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก ขึ้น โดยมีนายประเสริญทรัพย์ เลิศธรรม สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ร่วมกับ คุณเอื้มพร พูลผล ตัวแทนท่านนายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธาน
อ่านเพิ่มเติม “พิธีเปิดโครงการรณรงค์ถนนสีขาว ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก”

คลื่นมหาชน ร่วมใจบริจาคโลหิต ทำสถิติสูงสุด ของอำเภอหนองบุญมาก

การบริจาคโลหิต โดยสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมา ของประชาชนชาวอำเภอหนองบุญมาก

วันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมอำเภอหนองบุญมาก เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา โดยการประสานงานของ กิ่งกาชาดอำเภอหนองบุญมาก ได้ออกบริการรับบริจาคโลหิต เคลื่อนที่ ณ อำเภอหนองบุญมาก โดยมี นางเอื้มพร พูลผล นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองบุญมาก อำนวยการให้บริการ ซึ่งได้รับแรงศรัทรา ตอบรับจากชาวอำเภอหนองบุญมาก อย่างล้นหลาม มียอดผู้บริจาคโลหิตถึง 321 คน เป็นสถิติสูงสุดของอำเภอ
อ่านเพิ่มเติม “คลื่นมหาชน ร่วมใจบริจาคโลหิต ทำสถิติสูงสุด ของอำเภอหนองบุญมาก”

การประชุม War Room ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลหนองหัวแรต

นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธานในการประชุม War Room ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลหนองหัวแรต

วันที่ 15 มิถุนายน 2554 นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธานในการประชุม War Room ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลหนองหัวแรต ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก โดยมีนายประเสริญทรัพย์ เลิศธรรม สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ร่วมเสนอแนวทางและกลวิธี ยับยั้งการระบาดของโรคด้วย ยุธศาสตร์ 0-3-7 และ กลยุทธ์ธงสามสี โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก โรงพยาบาลหนองบุญมาก เจ้าของพื้นที่ ซึ่งได้ส่ง คุณเพ็ญพิตรา อุทาน หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และแพทย์หญิง ศิริลักษณ์ วัฒนะ เข้าร่วมเวที โดยได้รับการสนับสนุนในทุกช่องทาง จาก นายกพสุธร ลภาพงษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ในการระดมสรรพกำลัง ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม “การประชุม War Room ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลหนองหัวแรต”