นายอำเภอหนองบุญมาก ตรวจป้องปรามยาเสพติดในโครงการโรงงานสีขาว

ตรวจป้องปรามยาเสพติดในโครงการโรงงานสีขาว

ตรวจป้องปรามยาเสพติดในโครงการโรงงานสีขาว

นายอภิสิทธิ์ ธีระภูวฤทธิ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองบุญมาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ฒหนองตะไก้ และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกันออกปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในโครงการโรงงานสีขาว ที่โรงงานสีทองค้าข้าว ของนายสีทอง จิรวัฒนเศรษฐ์ ซึ่งมีลูกจ้างในโรงงานจำนวน 34 คน เข้ารับการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
อ่านเพิ่มเติม “นายอำเภอหนองบุญมาก ตรวจป้องปรามยาเสพติดในโครงการโรงงานสีขาว”