พิธีเปิดโครงการรณรงค์ถนนสีขาว ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ถนนสีขาว ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก

วันที่ 20 มิถุนายน 2554 รพ.สต. ลุงเขว้า ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า และภาคีเครือข่าย ด้านการสาธารณสุข ตำบลลุงเขว้า ได้พิธีเปิดโครงการรณรงค์ถนนสีขาว ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก ขึ้น โดยมีนายประเสริญทรัพย์ เลิศธรรม สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ร่วมกับ คุณเอื้มพร พูลผล ตัวแทนท่านนายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธาน
อ่านเพิ่มเติม “พิธีเปิดโครงการรณรงค์ถนนสีขาว ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก”

หนองบุญมากร่วมใจ ส่งสุริยา … ขอให้โชคดี

นายไพศาล จันทวลี สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก มอบดอกไม้และอวยพรให้แก่ นายสุริยา ปราณีตพลกรัง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ที่ย้ายจาก สถานีอนามัยลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก ไปรับราชการที่ สอ.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ หลังจากรับราชการที่ อำเภอหนองบุญมามากว่า 12 ปี และถึงเวลาอันสมควร ที่จะต้องเดินทางกลับไปดูแลครอบครัว และบิดามารดา ที่บ้านเกิด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553