สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วม รพ.สต.หนองหัวแรต

นายภิสิทธิ์ ธีระภูวฤทธิ์ นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธานการประชุม แก้ไขปัญหา น้ำท่วม รพ.สต.หนองหัวแรต

นายภิสิทธิ์ ธีระภูวฤทธิ์ นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธานการประชุม แก้ไขปัญหา น้ำท่วม รพ.สต.หนองหัวแรต โดยมีนายประเสริญทรัพย์ เลิศธรรม สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก นางไพรัช เทพโมง ผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองหัวแรต นายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายช่างเทศบาลตำบลแหลมทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง ร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม “สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วม รพ.สต.หนองหัวแรต”

น้ำท่วม สถานีอนามัยหนองหัวแรต

ประมวลภาพ อุทกภัย ครั้งใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะที่กระทบกับงานบริการสาธารณสุข ของอำเภอหนองบุญมาก มีสถานบริการที่ได้รับผลกระทบคือ สถานีอนามัยหนองหัวแรต โดนน้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร 3 รอบ วันที่ 12-14 ตุลาคม 2553 และ 18-22 ตุลาคม 2533 ทำให้ต้องปิดการให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 นี่เป็นประมวลภาพ ทั้งหมด ครับ

อ่านเพิ่มเติม “น้ำท่วม สถานีอนามัยหนองหัวแรต”