รับประเมิน รพ.สต.หัวทำนบ วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30-14.00 น. รพ.สต.หัวทำนบ รับประเมิน รพ.สต.ติดดาว โดยมีประธานประเมิน นายแพทย์ วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยมีสสอ.หนองบุญมาก ร่วมรับประเมิน

รับประเมิน รพ.สต.ซับตะคร้อ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันที่ 14 มิถุนายน เวลา 08.30-14.00 น. รพ.สต. ซับตะคร้อ รับประเมิน รพ.สต.ติดดาว โดยทีมประเมินโซน นำโดยทันตแพทย์ จอห์นสัน พิมพิสาร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้าทีม คณะ ผอ. รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยทีมพี่เลี้ยง ร่วมรับประเมิน

รับประเมิน รพสต.บ้านใหม่,รพสต.ใหม่อุดม วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 รพสต.ใหม่อุดม ได้รับการประเมิน รพสต.ติดดาว โดย นายณรงค์ เสือบุญ สสอ.เมืองนครราชสีมา เป็นธานทีมประเมิน และ นายธงชัย กูลวิริยะ สสอ.หนองบุญมากเป็นประธานต้อนรับ พร้อมทั้ง ผอ.รพ.ใหม่อุดม คุณรำไพ บุญอยู่ หัวหน้าส่วนราชการฯ ผู้นำชุมชน ทีมพี่เลี่ยง จาก รพ.หนองบุญมาก ร่วมให้การต้อนรับ และรับการประเมิน

รพ.สต.หนองตะไก้ รับการประเมิน รพ.สต.ติดตาว

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 รพสต.หนองตะไก้ โดย ผอ.รพ.สต. ธีระวุฒิ ประดิษฐ์แท่น รับการประเมิน รพสต.ติดดาว จากทีมงานระดับโซน โดยมี นายอำเภอเลิศพันธุ์ สินบรรเลงเสนาะ นายอำเภอหนองบุญมาก ให้เกียรติมาร่วมในการรับประเมินครั้งนี้ พร้อมด้วย นายจำลอง แววกระโทก สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก ผอ.รพ.สต.ใน CUP หนองบุญมากทุกแห่ง พี่เลีี้ยงจาก รพช.หนองบุญมาก … ผลการประเมินผ่านไปได้ด้วยดี มีกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่ม อสม.